Göd Tlačiť

Príťažlivosť mestečka, známeho ako vynikajúca rekreačná oblasť, spočíva v termálnych kúpaliskách a plážach na brehu Dunaja. Na jeho hranici sa nachádza mokraď Kékperjés a chránená krajinná oblasť ostrova Gödi.

god

Rád si tu odpočinul okrem iných aj Arany János, Bernáth Aurél a Latabár Kálmán. Obyvateľom Gödského majera bol v rokoch 1876-1880 aj Kincsem, najslávnejší maďarský dostihový kôň.

Z mestečka premáva aj kompa v dvoch smeroch, do Horányu a do Surányu.