Verőce Tlačiť
Začiatkom nášho storočia začal v tejto osade prekypovať kultúrny život, mnoho umelcov si túto rekreačnú oblasť na brehu Dunaja zvolilo za miesto pre oddych. V niekdajšom dome a dielni Gézu Gorku, umelca odmeneného Kossuthovou cenou, je dnes múzeum keramiky (Szamos u. 22.).

verocegorka

Spôsob zástavby pobrežia je ojedinelý a vďačíme ho slávnemu maďarskému architektovi Miklósovi Yblovi. Ďalšími zaujímavosťami sú aj kalvínsky kostol svätého Ondreja s valenou klenbou a Migazziho kaštieľ.