Cerveny dom Tlačiť

Červený dom umelecká pamiatka v barokovom štýle z r. 1731. Viac ako dvesto rokov bola poľnoshospodárka budova biskupstva. Nápadná červená farba je výsledkom práce benátských murárov.