Prechádzka centom Tlačiť

Ak prichádzate vlakom alebo diaľkovým autobusom:

 • Zoznámenie sa s históriou prvej železnice a budovou Vácskej železničnej stanice, prehliadka kaplnky svätého Rocha. (idete po ulici Széchenyi priamo až k hlavnému námestiu)
 • Námestie 15. marca („Március 15. tér"): S mapou centra mesta, a mestským sprievodcom,  ktoré ste dostali v kancelárii Tourinform sa zoznámite s tunajšími významnými  budovami. Pozrite si ojedinelú výstavu s názvom Memento Mori.
 • Prechádzka k väznici. Prehliadka väznice a víťazného oblúka. (ulica Köztársaság út)
 • Prechádzka po brehu Dunaja. Prehliadka špicatej veže (Hegyes-torony) a hudobného pavilónu (Zenepavilon). (ulica „Barabás Miklós utca" a promenáda „Liszt F. sétány")
 • Námestie svätej trojice („Szentháromság tér"): Pozrite si stĺp svätej trojice a kostol piaristov. (späť po promenáde „Ady E. sétány", hore po schodoch ulice „Fürdő utca")
 • Príchod na Konštantínovo námestie („Konstantin tér"). Prehliadka významných budov na námestí, prehliadka katedrály.
 • Cestou po hlavnej ulici „Budapesti főút" sa dostanete na námestie kráľa Gézu, kde sa nachádza najstaršia budova Vácu, hrad. Vedľa neho stojí františkánsky kostol.
 • Po prehliadke mesta sa vráťte na ulicu Széchenyi a na ľavej strane ulice, na začiatku ulice „Eötvös utca" zbadáte prekrásnu, zrenovovanú budovu synagógy. Z ulice „Tornyos Pál utca", nachádzajúcej sa neďaleko tejto budovy sa dostanete priamo na autobusovú stanicu a odtiaľ ďalej za minútku už dôjdete späť na železničnú stanicu.

Ak prichádzate autom alebo turistickým autobusom:

Na hlavnom ťahu 2/a choďte smerom označeným centrum a potom sa už dostanete priamo do centra mesta.

 • Zanedlho na ľavej strane zbadáte kopec Kalváriu, tu sa oplatí vystúpiť z auta a pozrieť si fantastickú panorámu Vácu.
 • Ďalej choďte stále len rovno, až kým nedôjdete na námestie kráľa Gézu („Géza király tér"), kde môžete zaparkovať a pešo pokračovať v prehliadke mesta. (Tu môžu parkovať aj autobusy).
 • Po hlavnej ulici (Budapesti főút), smerom do centra dôjdete na Konštantínovo námestie („Konstantin tér").
 • Prehliadka významných budov, biskupský palác, katedrála. V prehliadke pokračujte týmto smerom, lebo takmer všetky pamätihodnosti sa nachádzajú v tejto osi.
 • Námestie svätej trojice („Szentháromság tér"): Prehliadka stĺpu svätej trojice a kostola piaristov.
 • Námestie 15. marca („Március 15. tér"): Zoznámenie sa s históriou mesta a významnými budovami námestia.
  Vyhľadajte kanceláriu Tourinform, kde dostanete mapu centra mesta a mestského sprievodcu. Ak Vám to čas dovolí, tak si pozrite svetoznámu výstavu Memento Mori.
 • Prechádzka k väznici po ulici „Köztársaság út". Po prehliadke väznice a víťazného oblúka sa vráťte späť.
 • Popri väznici, cez ulicu „Barabás Miklós utca" sa dostanete až na pobrežie Dunaja, kde si môžete prezrieť špicatú vežu (Hegyes-torony) a potom ďalej, po promenáde „Ady Endre sétány" aj hudobný pavilón (Zenepavilon). Choďte ďalej po promenáde popri brehu Dunaja a potom cez ulicu „Tímár utca" sa už dostanete späť na parkovisko. Po hlavnej ulici (Budapesti főút) si môžete z auta pozrieť aj barokový most „Kőszentes" pri potoku „Gombás" a potom vpravo popri starej ceste č. 2 uvidíte vojenský pamätník a kostol „Hétkápolna" s krížovou cestou a pútnickým miestom. Ak tu odbočíte doľava, tak sa s autom dostanete späť na hlavnú cestu 2/a.

Ak prichádzate loďou alebo na bicykli:

 • Vyjdite hore, priamo popri väznici na ulicu „Köztársaság út" a pozrite si víťazný oblúk.
 • Ak sa vydáte po tejto ulici v opačnom smere, dostanete sa priamo do srdca Vácu, na námestie 15. marca („Március 15. tér"). Prehliadka významných budov námestia.
  Navštívte tu aj kanceláriu Tourinform, kde dostanete mapu centra mesta a mestského sprievodcu. Určite nevynechajte výstavu Memento mori.
 • Námestie opustite na druhej strane a zakrátko zbadáte námestie svätej trojice („Szentháromság tér") s kostolom piaristov a stĺpom svätej trojice.
 • Ďalej sa dostanete na Konštantínovo námestie („Konstantin tér").  Tu sa po prehliadke významných budov dostanete ďalej cez hlavnú ulicu (Budapesti főút) na námestie kráľa Gézu („Géza király tér"), kde si môžete prehliadnuť ruiny vácskeho hradu a františkánsky kostol a po romantických hradných schodoch sa dostanete späť na nábrežie Dunaja. Ak Vám to čas dovolí, tak odbočte doľava a priamo pri vchode do Parku nájdete náučný chodník vedúci inundačným pásmom, kde sa môžete zoznámiť  s chránenou flórou a faunou.  Ak sa vydáte vpravo, potom sa cez Dunajské korzo dostanete znovu do prístavu.