Fót Tlačiť
Nachádza sa na peštianskej rovine, na kraji parhorkatinách Gödöllő, v pásme predmestia hlavného mesta.

Najvýznamnejšou umeleckou pamiatkou je rímsko-katolický kostol v romantickom štýle. Bola postavená podľa plánov architekta Mikuláša Yblho. Dˇalšie významné budovy sú: Kaštiel Károlyi ( ul. Vörösmarty 2.) ktoré sa počíta medzi 10 najvýznamnejších umeleckých pamiatkov krajiny. Okrem toho sú známe ešte: Lisovňa Fáy, (pri vrchu Somlyó ) a Pamätný Dom Kolomana Németha (ul. Béke č.31. )

fot1