Nagymaros Tlačiť

Je kvôli geografickej polohe a prírodným podmienkam obľúbeným rekreačným a výletným miestom.

Juliánova rozhľadňa na vrchu Hegyestető (482m) ponúka pohľad na malebnú panorámu oblasti  Dunakanyar a Visegrádsky hrad. V tomto meste žil a pracoval slávny africký bádateľ, na počesť ktorého sú tu každoročne usporadúvané Kittenbergerove dni.

nagymaros

Pozoruhodnosti: rímskokatolícky kostol, kalvária - kaplnka a zastavenia krížovej cesty, kaplnka svätého Rocha,

Dom Kálmána Kittenbergera, gaštanová aleja - chránená prírodná oblasť.

Na Dunaji, medzi Nagymarosom a Visegrádom, pravidelne premáva kompa.

Výletníci môžu pokračovať v ceste aj po cyklistickej trase kráľovnej Beatrix, na ľavom brehu Dunaja, dlhej  33 km.