Szob Tlačiť
Mesto tiahnuce sa pozdĺž Dunaja a okolie prislúchajúce k Börzsönyu, ktoré je súčasťou Dunajsko-Ipeľského národného parku, si dodnes zachovávajú svoje prírodné hodnoty. V rokoch 18href="http://www.tourinformvac.hu/-85 tu žil aj známy maďarský hudobný skladateľ Zoltán Kodály. Archeologické, etnografické a prírodovedné pamiatky Szobu si môžeme pozrieť v Börzsönyskom múzeu. Zaujímavosťou zbierky je pozostalosť ľudového umelca, podkúvača vajec, ktorý žil v tomto meste.

Szob_kripta_097b

Ďalšie pozoruhodnosti: kostol svätého Ladislava, Luczerbacherov kaštieľ, Luczebacherova kaplnka a krypta a ruiny strážnej veže z čias  rímskej ríše.

Dobrou správou pre vyznávačov vodných športov je, že na Dunajskom brehu funguje aj jachtársky prístav.

Medzi Szobom a Pilismarótom premáva kompa.