Vác Város Levéltára Print
Cím: 2600 Vác, Múzeum u. 4
Tel.: +3627/305 444
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök 7.30 16.00, péntek 7.30-13.30

Ügyfélfogadás:
hétfő-csütörtök 8-15.30, péntek 8-13.00